Områdets historia

I Wikipedia finns lite historia om området vars namn finns omnämt på 1500-talet.
vita huset