Vad är mögel och hur behandlas det

Ventilera så slipper du mögel.

Nedan beskrivning och behandling gäller i huvudsak båtar eftersom dessa är mindre och lättare att behandla och åtgärda källan men även små stugor/hus och även bilar kan behandlas med ozongenerator.

Det viktiga är att ta bort källan till uppkomsten.

För att slippa mögel måste man ventilera, bristfällig ventilation är inget nytt.

– gamla båtar har mycket ofta dålig ventliation där mögel kan bita sig fast. Det känns på lukten ”Det luktar illa”

När man talar om mögel är det oftast mikrosvampar det handlar om. Ibland kan det även vara bakterier. Dessa mikroorganismer behöver organiskt material för att överleva. Luften innehåller alltid en mängd mikroorganismer och fastnar på material för vid gynsamma förhållanden.

Även kondens orsakar mögel , sätt i ventiler för att unvika kondens. Även med en svag värmekälla undviker man kondens.

Är orsakerna till mögel åtgärdade sitter den dåliga lukten ofta kvar. Den får man bort genom att använda en ozongenerator . Riktigt kraftfulla ozongeneratorer kräver försiktighet vid användning och ingen får vistas i utrymmet som behandlas. Behandlingen är på 12 timmar, vid kraftig mögellukt kan man ge dubbel behandling, dvs 24 tim.